Kumerdej
torek, 10 maj 2005
Naša šola je v letu 2002 dobila priznanje Blaža Kumerdeja, najvišje priznanje Zavoda za šolstvo RS za odlično sodelovanje pri razvoju in uvajanju novosti uporabe informacijske tehnologije ter kakovostno izvajanje programa devetletke.