Spremembe na področju štipendiranja
petek, 30 maj 2008

V maju je prišlo do spremembe zakonodaje na področju podeljevanja štipendij v skladu z novim Zakonom o štipendiranju (Ur.l., RS, št.59/2007,  63/2007 – popr.).

Sistem podeljevanja štipendij je po novem prevzel Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Na njihovi spletni strani bodo objavljeni tudi razpisi za različne vrste štipendij.

V Uradnem listu sta bila v petek, 23 maja 2008 objavljena še:

  • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij in
  • Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij. 


Razpis štipendij bo objavljen v začetku junija na spletni strani http://www.sklad-kadri.si

Prosimo starše, da zasledujete te pomembne razpise. Po potrebi se lahko po informacije  obrnete na šolsko psihologinjo (Skok: 73 11 884).

Spremembe pri podeljevanju štipendij za nadarjene – ZOISOVIH (povzemamo)
Predloga za Zoisove štipendije ne podaja več šola, ampak vloge (obrazci bodo na voljo na spletni strani Sklada kasneje – predvidoma šele po končanem pouku v 9. razredu) izpolnite in oddate starši sami.
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij določa tudi katera potrdila morate starši posredovati skupaj s prošnjo, oz. vlogo.

Otrok mora izpolnjevati osnovne pogoje in za to vlogi priložiti dokazila: (iz Pravilnika…)

  • Dokazilo o šolskem uspehu  (povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole  mora biti 4,5 ali več).
  • Dokazilo o nadarjenosti (bo za identificirane učence izdala osnovna šola - zadnji dan pouka).
  • Potrdilo o vpisu v srednješolski izobraževalni program.
  • Dokazilo o izjemnem dosežku v zadnjih dveh letih šolanja (fotokopije priznanj in dosežkov…).


Želimo Vam veliko sreče pri uveljavljanju pravic do štipendij.
Cvetka Skok, šol. psihologinja