Lego robotki 4. in 5. razred
torek, 16 januar 2018

Kaj je trenje? Kaj vpliva na vleko tovora? Kaj pa na hitrost avtomobila? Kaj se zgodi zgradbam, ko pride do potresa? Na takšna in podobna vprašanja poskušamo najdi odgovore pri dejavnostih krožka Lego robotki.

Dobivamo se tedensko po 2 uri, v računališki učilnici. Tam učenci, pod vodstvom dveh mentorjev, s pomočjo učnega paketa Lego WeDo2, sestavljajo, gradijo modele, pogramirajo njihovo delovanje, merijo in raziskujejo odgovore na različna znanstvena vprašanja.

Odpri sliko!
Odpri sliko!
Odpri sliko!
Odpri sliko!

Mentorja