OBVESTILO O VOZNIH REDIH AVTOBUSOV OD 01. 12. 2015
sreda, 25 november 2015

V skladu z dopisom Občine Sežana številka 430-17/2015 vas obveščamo, da je bil z dnem 12. 11. 2015 med Občino Sežana in prevoznikom Avrigo d.o.o. podpisan okvirni sporazum, s katerim občina pričenja nov način prevozov osnovnošolcev in srednješolcev na območju Občine Sežana, s čimer ste bili že seznanjeni.

Okvirni sporazum določa tudi vozne rede, ki bodo veljali od 01. 12. 2015 dalje. Novi vozni redi se razlikujejo od sedanje prakse, zato učence in njihove starše naprošamo, da se prilagodijo novim urnikom in vstopajo na šolski avtobus ob uri, ki jo določa vozni red. Za učence vozače bomo v času čakanja na avtobus ustrezno poskrbeli. 

Učence vozače tudi obveščamo, da so se dolžni posluževati šolskega prevoza, četudi se ne vozijo v matični šolski okoliš (npr. iz naselja Filipčje Brdo), ker občina od 01. 12. 2015 ne bo več zagotavljala povračila prevoznih stroškov.

VOZNI REDI OSNOVNOŠOLSKIH PREVOZOV V ŠOLSKEM LETU 2015/16, OD 01. 12. 2015 DALJE

Pomočnica ravnateljice                                                  Ravnateljica

Ester Trobec                                                            Jadranka Mihalič