Neobvezni izbirni predmeti v š.l. 2015/16
petek, 17 april 2015

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bomo v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 63/13) v šolskem letu 2015/2016 nadaljevali s postopnim uvajanjem  pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda ter 5. in 8. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so glede ocenjevanja in obiskovanja izenačeni z obveznimi predmeti, kar pomeni, da se ocenjujejo in jih vpisani učenci morajo obvezno obiskovati, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Zaključne ocene neobveznih izbirnih predmetov so vpisane v učenčevo spričevalo. Učenec lahko izbere eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali ob zadostnem številu prijav in na urniku bodo po pouku obveznih predmetov.

V šolskem letu 2015/16 lahko učenci izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:


(kliknite na ime predmeta za opis programa):

 

RAZRED

PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2015/16

4.

ITALIJANŠČINA

( 2 uri tedensko)

RAČUNALNIŠTVO

(1ura tedensko)

ŠPORT

(1ura tedensko)

5.

ITALIJANŠČINA

( 2 uri tedensko)

UMETNOST

(1ura tedensko)

ŠPORT

(1ura tedensko)

7.

ITALIJANŠČINA

( 2 uri tedensko)

 

 

8.

ITALIJANŠČINA

( 2 uri tedensko)

 

 


Prosimo, da izpolnjeno prijavnico učenci vrnejo razredniku najkasneje do srede, 22.4.2015.V kolikor prijavnice ne bomo prejeli, bomo smatrali, da učenec neobveznih izbirnih predmetov NE ŽELI obiskovati.