//--> //--> -->
Obdobje 2009-2013 Natisni
četrtek, 21 februar 2013

Zapisniki sej sveta staršev in sveta šole (22.1.2009 - 22.1.2013)

 

Seje sveta staršev

Seje sveta šole

 1. seja 23.03.2009
 2. seja 18.05.2009
 3. seja 05.10.2009 (skupna s svetom šole)
 4. seja 12.10.2010 (skupna s svetom šole)
 5. seja 07.06.2011
 6. seja 15.11. 2012

 

Svet staršev sestavljajo:

 • po en predstavnik staršev vsakega oddelka 
 1. seja 28.08.2008
 2. seja 05.03.2009
 3. seja 03.06.2009
 4. seja 05.10.2009 (skupna s svetom staršev)
 5. seja 04.03.2010
 6. seja 26.05.2010 (skupna s svetom staršev)
 7. korespondenčna seja 31.8.2010; vabilo
 8. seja 12.10.2010 (skupna s svetom staršev)
 9. seja 10.03.2011
 10. seja 02.06.2011
 11. seja 06.10.2011 (skupna s svetom staršev)
 12. seja 06.03.2012
 13. seja 30.05.2012 (skupna s svetom staršev)
 14. seja 11.10.2012 (skupna s svetom staršev)

 

Svet šole sestavljajo:

 • 5 predstavnikov delavcev šole:
  (Miranda Novak, Mojca Gec, Smiljana Pavletič, Breda Čuk, Barbara Škabar)
 • 3 predstavniki staršev:
  (Ljubiša Mijatovič, Damjan Renčelj, Damjana Škapin)
 • 3 predstavniki ustanovitelja:
  (Olga Orel, Patricija Kavčič, Maja Prešeren)

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik sveta šole (2009-2013)

 

Stari zapisniki