//--> //--> -->
E-gradiva Natisni
sreda, 10 februar 2010

SEZNAM E-GRADIV S PODPORO MŠŠ

E-gradiva (izdelki projektov iz leta2007)

Nova e-gradiva (manjši projekti)

E-gradivo –»Oglaševanje« v srednješolskih programih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=21;predmeti: GP- gospodarsko poslovanje, 3.letnik srednje poklicne šole;POD-podjetništvo, 5. letnik diferencialnega programa 3+2 SŠ; GP- gospodarskoposlovanje, 3. letnik SŠ; kontakt: tadejs(at)inter-es.si,jana(at)inter-es.si,Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)

Tehnologija nainternetu – varjenje (http://www.sts.si/arhiv/tehno/;predmeti: SPI - AVTOKLEPAR, 2. letnik; SPI - strojni mehanik, 2. letnik; SPI -instalater strojnih instalacij, 2. letnik; SSI- STROJNI TEHNIK, tehnologija, 4.letnik; PTI STROJNI TEHNIK, 2. letnik; kontakt: dusan.sircelj(at)guest.arnes.si,
Srednja tehniška šola Koper)

Uporaba e-gradivv osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net,predmeti: 9. razred, Matematika; 8. razred, Matematika; 7., 8. ali 9. razred,Računalništvo; 8. ali 9. razred, Kemija; 1. razred, Slovenščina,  kontakt:tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si,OŠ Belokranjskega odreda Semič)

Projekt Ogiva:Vrednost ki narašča (http://moodle.sc-rm.net/,predmeti: STATISTIKA, 4. letnik, ekonomski tehnik; kontakt: janez.klemencic(at)guest.arnes.si,Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik)

E-gradivo –»Prijava na delovno mesto in življenjepis v angleškem jeziku« v srednješolskihprogramih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=22,predmet: Angleščina, 4. letnik srednjih šol, kontakt: tadejs(at)inter-es.si,jana(at)inter-es.si,Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)

KNJIŽEVNOSTROMANTIKE V DRUGEM LETNIKU GIMNAZIJ, STROKOVNIH IN TEHNIŠKIH ŠOL (http://moodle.ledina.org/course/category.php?id=3,predmeti: Slovenščina, književnost v 2. letniku gimnazij, strokovnih intehniških šol, kontakt: marijana.klemencic-glavica(at)guest.arnes.si,Gimnazija Ledina)

  

Nova e-gradiva(večji  projekti)

E-um zamatematiko v devetletki (http://www.e-um.si,predmeti: Matematika, osnovna šola - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7,. 8. in 9. razred inmedpredmetno povezovanje; kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si,Gimnazija Ptuj)

Bakhus (http://abc.scv.si, predmeti: EVN(3.letnik); RKO Računalniška komunikacija in omrežja 2. letnik; POB –Podatkovne baze (3. letnik); Elektrotehnika, 2. letnik; RKO Računalniškakomunikacija in omrežja 1. letnik; MRG – Meritve in regulacije (3. letnik); DIT– Digitalna tehnika (3. letnik); RID – Računalništvo in dokumentiranje (1.letnik); APJ – Algoritmi in programski jeziki (2. letnik); EMP – Ekonomika inmanagement podjetja (2. letnik VSŠ), kontakt: simon.muha(at)guest.arnes.si,Šolski center Velenje)

Apolon (http://abc.scv.si, predmeti:Angleščina, 5. razred; Tehnika in tehnologija, 8. razred; Matematika, 7.razred; Geografija, 7. razred; Naravoslovje in tehnika, 4. razred; Angleščina,4. razred; Naravoslovje 5. r; Geografija, 7. razred; Matematika, 6. razred;Spoznavanje okolja, 2. razred; Tehnika in tehnologija, 7. razred, kontakt: simon.muha(at)guest.arnes.si,Šolski center Velenje)

Digi – Digitalnatehnika (http://www2.arnes.si/~sspjstru/Digi_DT/,predmeti:  Srednje strokovno izobraževanje, Elektrotehnik, Elektronik,DIGITALNA TEHNIKA, 3. letnik, kontakt: joze.strucl(at)guest.arnes.si,Clip d.o.o.)

MIZAR IN TAPETNIK– V NOV PROGRAM S POMOČJO E-GRADIV (http://www.ucenje-on.net, predmeti: OBDELAVA LESNIH PLOŠČ;SNOVANJE IZDELKA; OSNOVE LESARSTVA, kontakt: ROK.POGACNIK1(at)GUEST.ARNES.SI,Srednja lesarska šola Škofja Loka)

e-OSNOVEELEKTROTEHNIKE 1 (e-OET-1) (http://eoet1.evsebine.com,predmeti: LE, 2. letnik; Strokovna gimnazija; OET-1, 1. letnik strokovnatehniška šola, elektrotehnik; ELE, 3. letnik; Strokovna gimnazija, kontak: srecko.simovic(at)guest.arnes.si,Tehniški šolski center Kranj)

FIZIKA: Gibanje,sile in elektrika (http://egradiva.videofon.si,predmeti: Fizika, osnovna šola - 8in 9. razred; Fizika, gimnazija - 1., 2 in 3. letnik; kontakt: sebastjan(at)videofon.si,Videofon d.o.o.)

e-RID (http://erid.tsckr.si,predmeti: RID, 1.letnik smeri elektrotehnik računalništva; RID, 2. letnik smerielektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike, kontakt: miran.kozmus(at)gmx.li,Tehniški šolski center Kranj)

JEZIKOVNADEDIŠČINA NA MEDMREŽJU (http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/jezikovna/index.htm,predmeti: Gledališki klub 7., 8., 9.; Računalništvo –urejanje besedil,računalniška omrežja, multimedija 8; Slo,9. r.; Slo, 8.r.; slo, 7.r.;Računalništvo –urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija 7; Šolskonovinarstvo 7., 8., 9.; Literarni klub 7., 8., 9.; Računalništvo –urejanjebesedil, računalniška omrežja, multimedija 9, kontakt: nkruno(at)gmail.com,OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)

E-GRADIVA ZARAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (http://colos.fri.uni-lj.si/ERI, predmeti: Informatika,Splošne gimnazije 1., 2., 3.in 4. letnik; Informatika, Računalništvo, Tehniškegimnazije - 2., 3. in4. letnik; Računalniški sistemi in omrežja, Tehniške gimnazije -3. in 4. letnik; kotakt: sasa.divjak(at)fri.uni-lj.si,UL Fakulteta za računalništvo in informatiko)

IGRAJE Z JELKO (http://www.vrtec-jelka.si/egradivo.php,vzgojna področja. DRUŽBA (vrtec); NARAVA (vrtec); UMETNOST IN GIBANJE (vrtec);MATEMATIKA (vrtec); JEZIK (vrtec), kontakt: nada.verbic(at)guest.arnes.si,Vrtec Jelka Ljubljana)

SNOVANJE VIDEOPOSNETKOV (eUčbenik filmskega jezika) (http://egradiva.videofon.si, predmeti: Fotografija insnemanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Film in video, 3.letnik, umetniška gimnazija; Film in video, 4. letnik, umetniška gimnazija;Fotografija in videotehnika, 3.letnik, medijski tehnik; Likovno snovanje III,9.razred devetletke; Novi mediji, 4.letnik, fotografski tehnik; Avdio-vizualnosporočanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Naravoslovje 7, 7.razred devetletke, Novi mediji, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografskatehnika, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 2.letnik,fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 1.letnik, fotografski tehnik;Fotografsko snovanje, 3. letnik, fotografski tehnik; Fotografsko snovanje, 1letnik, fotografski tehnik, koktakt: sebastjan(at)videofon.si,Videofon d.o.o.=

E-strojništvo –tehnologija (http://www.e-cho.org/login_evsebine.asp,predmeti: Tehnična vzgoja – osnovna šola, 8. razred; Tehnologija, PTI - strojnitehnik, 3. letnik; Tehnologija, avtomehanik, model skupnega izobraževanja, 1.letnik; Izbirne vsebine - tehnologija, strojni mehanik, 2. letnik; Praktičnipouk, strojni mehanik, 2. letnik; Praktični pouk, inštalater strojnihinštalacij, 2. letnik, Praktični pouk, avtomehanik, 2. letnik; Praktični pouk,strojni tehnik, 3. letnik; Strojništvo, obvezni izbirni predmet, tehniškagimnazija; Praktični pouk, model skupnega izobraževanja, 1. letnik, kontakt: marko.papic(at)fe.uni-lj.si,UNI LJ, Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana)

E-Lesarstvo:Projektiranje in Fizikalne lastnosti lesa (http://www.e-cho.org/login_evsebine.asp,predmeti: Tehnologija, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik; Organizacija inekonomika, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Projektiranje, 4. letnik, SSI-lesarski tehnik;Projektiranje, 2. letnik, PTI- lesarski tehnik; Konstrukcije,3. letnik, SSI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik;Konstrukcije, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 2. letnik, PTI-lesarski tehnik; Organizacija in ekonomika, 3. letnik, SSI- lesarski tehnik;Tehnologija, 2. letnik, PTI- lesarski tehnik; Organizacija in ekonomika, 1.letnik, PTI- lesarski tehnik; Materiali-lesarski modul, 4. letnik, TG-gimnazijski maturant; Tehnologija, 1. letnik, SSI- lesarski tehnik;Tehnologija, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Tehnologija, 1. letnik, NPI-mizar navadni, Tehnologija,3. letnik, NPI- mizar navadni; Tehnologija, 1.letnik, NPI- mizar dualni sistem; Tehnologija, 2. letnik, NPI- mizar dualnisistem; Materiali-lesarski modul, 3. letnik, TG- gimnazijski maturant;Organizacija in ekonomika, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik, kontakt: dejan.schaubach(at)guest.arnes.si,Šolski center Ljubljana)

E-učbeniki zaizbrane naravoslovno-tehniške predmete (http://www.pef.uni-lj.si/narteh/,predmeti: Naravoslovje, 1. in2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in 1. letnik nižjega poklicnegaizobraževanja; Elektronika z robotiko, izbirni predmet zadnje triade devetletke(9. razred); Robotika v tehniki, izbirni predmet zadnje triade devetletke (8.razred); Elektrotehnika, vezja in naprave, 1-4. letnik, Program Elektrotehnikelektronik, kontakt: slavko.kocijacic(at)pef.uni-lj.sidavid.rihtarsic(at)guest.arnes.si,Pedagoška fakulteta Ljubljana)

FIZIKA ZA OSMI INDEVETI RAZRED OŠ (http://www.e-sola.mladinska.com/,predmeti: FIZ 9; FIZ 8, kontakt: jelica.zalig(at)mkz-lj.si,Mladinska Knjiga Založba)

E-gradivo –»Osnove obligacijskega prava in gospodarske pogodbe« v višješolskih strokovnihprogramih (predmeti: GOSPODARSKO PRAVO v višješolskem študijskem programuKOMERCIALIST- 1.letnik; POGODBENO PRAVO v višješolskem študijskem programuPROMET- 1.letnik; PRAVO v srednješolskem programu EKONOMSKI TEHNIK – 4.letnik,kontakt: tadejs(at)inter-es.si,jana(at)inter-es.si,Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)(http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=23)

E-gradivo»OBRESTNI RAČUN« v srednješolskih programih (predmeti: Programi srednjegastrokovnega izobraževanja – matematika v 4. letniku – izbirne vsebine; Poslovnamatematika v programu ekonomski tehnik – 3. letnik; Poslovna matematika vpoklicnem tečaju ET; Programi srednjega poklicnega izobraževanja – matematika-3.letnik- izbirne vsebine; Gimnazije – matematika – 4- letnik; STATISTIKA vprogramu ekonomski tehnik – 4. letnik; Poslovna matematika v programu ekonomskitehnik – 4. letnik, kontakt: tadejs(at)inter-es.si,jana(at)inter-es.si,Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.) (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=25)

E-gradiva zaposlovno matematiko s statistiko, podatkovne baze in računalniška omrežja vvišješolskem izobraževanju (http://www.doba.si/egradiva, predmeti: Podatkovne baze, 1.letnik višješolskega strokovnega programa INFORMATIKA; Poslovna matematika sstatistiko, 1 letnik, višješolski strokovni program, Komercialist; RAČUNALNIŠKEKOMUNIKACIJE IN OMREŽJA, višješolski strokovni program: INFORMATIKA, 1.letnik;RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA, višješolski strokovni program:INFORMATIKA, 2.letnik, kontakt: mateja.geder(at)doba.si,DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče)

Uporabamikroskopa in mikroskopiranje v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net,predmet: Biologija; 8. in9. razred; Naravoslovje in tehnika: 4. razred, Naravoslovje: 6. in 7. razred, kontakt: jure.kramar(at)guest.arnes.si,OŠ Polhov Gradec)

Ceres (http://abc.scv.si, predmeti:Sociologija - 4. letnik; Tehnologija - 2. letnik; Angleški jezik - 4. letnik;Športna vzgoja - 4. in5. letnik; Tekstilije in urejanje doma - 2. letnik; Družboslovje - 1. letnik;Nemški jezik - 4. letnik; Sadjarstvo in vinogradništvo - 3. letnik, kontakt: boris.zrinski(at)guest.arnes.si,Šolski center Šentjur)

E-um zamatematiko v gimnaziji (http://www.e-um.si,predmeti: Matematika, gimnazija - 1., 2., 3., in 4. letnik; biologija - 1., 2.,3., in 4. letnik, Kemija - gimnazija - 1., 2., 3., in 4. letnik, fizika -gimnazija - 1., 2., 3., in 4. letnik, kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si,Gimnazija Ptuj)

  

Zbiranje manj obsežnihizobraževalnih gradiv na internetu:

Širjenje obsegagradiv in izobraževanje za uporabo gradiv dostopnih na portalu www.uciteljska.net (http://www.uciteljska.net,kontakt: marko.pavlisic(at)b2-ic.si,B2 d.o.o.,)


E- gradiva (izdelki projektov izleta 2008)

E-kemija v 8. razredu: http://www.osbos.si/e-kemija/;predmeti: 8. razred devetketke, kemija, kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si,OŠ Belokranjskega odreda Semič

Naravne indružbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope: http://www.simos.si/egradiva/;predmeti: geografija - 7. razred, glasbena vzgoja - 9. razred; državljanskavzgoja in etika - 7. razred; biologija - 8. razred; zgodovina - 7.razred;kontakt: marija.lupsina(at)guest.arnes.si,OŠ Brežice

E-les: biološke lastnosti lesa in uporaba lakov: www.egradiva.si; predmeti:1. letnik SSI – lesarski tehnik Tvoriva; kontakt: anastazija.mramor(at)guest.arnes.si,Šolski center Ljubljana

E-vadnica: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika - gimnazija, 3 in 4 letnik; samo.repolusk(at)logik.si,Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

E-up: http://www.e-um.org/;predmeti matematika, gimnazija, 1.in 2. letnik; stanislav.senveter(at)logik.si,Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

E-um perpetu-um II: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika, osnovna šola –5., 6., 7., 8. in9. razred, vesna.zmazek(at)guest.arnes.si,Gimnazija Ptuj E-um perpetu-um II

E-um perpetu-um I: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika, osnovna šola,1., 2., 3. in4. razred; vesna.zmazek(at)guest.arnes.si,Gimnazija Ptuj

Okolje in jaz 3 - interaktivne prosojnice: http://www.modrijan.si/solski;predmet: spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, zvonka.kos(at)modrijan.si,Modrijan založba, d.o.o.

Nadgradnja e-gradiva za višješolski predmet Poslovnamatematika s statistiko: http://www.doba.si/egradiva/pms/; predmet: poslovnamatematika s statistiko, 1 letnik, višješolski strokovni program Komercialist, oton.mlakar(at)doba.si,DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče

e-angleščina in e-nemščina za lesarstvo: http://www.ucenje-on.net/;predmeti: 1., 2., 3. 4. letnik SSI lesarski tehnik nemščina, 1., 2., 3., 4.letnik SSI lesarski tehnik angleščina; rok.pogacnik1(at)guest.arnes.si,Srednja lesarska šola Škofja Loka

Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina:www.ucenje-on.net,višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 1. letnik, Poslovnosporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina, darko.bale(at)b2.eu,B2 d.o.o.

Gospodinjstvo v OŠ: www.ucenje-on.net; predmeti: 5. in 6. razredgospodinjstvo; 7., 8. in9. razred - IZBIRNI PREDMET: načini prehranjevanja; 7., 8. in 9. razred - IZBIRNIPREDMET: Sodobna priprava hrane; , jure.kramar(at)guest.arnes.si,OŠ Polhov Gradec

Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina: www.ucenje-on.net,višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 2. letnik, Poslovnosporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina, darko.bele(at)b2.eu,B2 d.o.o.

e-Študij okolja: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7;predmeti: 4. LETNIK GIMNAZIJE,PREDMET ŠTUDIJ OKOLJA, ana.vovk(at)uni-mb.si,Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

e-UČNA GRADIVA za PREDMET SPOZNAVANJA OKOLJA v 3.razredu: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7,predmeti: 3. razred devetletne OŠ, Spoznavanje okolja, marko.marhl(at)uni-mb.si,Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor

eOET-1 plus: http://eoet1.tsckr.si/; predmeti: 1. letnik strokovna tehniškašola, elektrotehnik, OET-1, srecko.simovic(at)guest.arnes.si,Tehniški šolski center Kranj

Interaktivna gradiva za krmilno tehniko terračunalniške sisteme in omrežja: http://pomoc.tsc.si/wiki/Gradiva; predmeti: RAČ(Računalništvo), 2 letnik TEG (Tehniška gimnazija), Krmilna tehnika – strojnitehniki 3. letnik primoz.stekar(at)tsc.si,Tehniški šolski center Nova Gorica

e-ARS: http://ears.tsckr.si;predmet: ARS; natasa.zaplotnik(at)guest.arnes.si,Tehniški šolski center Kranj, Slovenščina

Slovenščina: SSI: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/000_mapa/index.htmlali http://198.gvs.arnes.si/;predmet: 2. letnik/gimnazija slovenščina, OŠ, 8. razred, slovenščina; klementina.podvrsnik(at)guest.arnes.si,Ka.Pe. - jezikovni studio, mag.Klementina Podvršnik, s.p.

Digi – Ro: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/digi_ro/;predmeti: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, DIGITALNA TEHNIKA in RAČUNALNIŠKEKOMUNIKACIJE IN OMREŽJA višješolski izobraževalni program: INFORMATIKA 1.letnikinfo(at)clip.si,Clip d.o.o.

Tehnika in tehnologija: www.egradiva.si, predmeti:tehnika in tehnologija, 6., 7in 8. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si,Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled

Obča geografija in izbrani problemi sodobnega sveta: www.egradiva.si, predmeti:2. letnik, ekonomski tehnik, SSI, geografija, 1. letnik, ekonomski tehnik,Srednje strokovno izobraževanje (SSI), geografija,  lidija.dornig(at)guest.arnes.si,Gimnazija Jesenice

Biologija - NAŠE TELO: ZGRADBA IN DELOVANJE: www.egradiva.si, predmet:biologija - 9. razred OŠ, biologija - modul Biologija človeka Srednje strokovnoizobraževanje, stane.vidmar(at)guest.arnes.si,Srednja šola Jesenice

Naravoslovje in tehnika 5: www.egradiva.si; predmeti:naravoslovje in Tehnika 5. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si,Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled

GLASBA: www.egradiva.si; Glasbena vzgoja, 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razred, devetletka, sebastjan(at)videofon.si,Videofon d.o.o.

FIZIKA: nepokrite vsebine in nadgradnja: www.egradiva.si, predmeti:Fizika - 8., 9. razred, devetletka, fizika - maturitetni program, 1., 2., 3. in 4. letnik, gimnazija, sebastjan(at)videofon.si,Videofon d.o.o.

Kronos: http://kora.scv.si- povezava 'Spletna učilnica'; predmeti: 1., 2., 3. in 4. letnik matematika –Ekonomski tehnik, 2. letnik računovodstvo (Ekonomski tehnik), 6., 7. razredmatematika (devetletka),  3.in 4. letnik – ekonomija (Ekonomski tehnik), 3. in 4. letnik –podjetništvo (Ekonomska gimnazija), 2. letnik – gospodarsko poslovanje(Trgovec), zdenko.potocar(at)guest.arnes.si,Ekonomska šola Novo mesto

E-GRADIVO EKONOMIJA 3: http://moodle.gimnazija-konjice.si/login/index.php,predmeti: Ekonomski tehnik (PTI, SSI) SODOBNO GOSPODARSTVO, oz. DELOVANJEGOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA, .– 1. vsebinski sklop: Razvoj indelovanje gospodarstva, brigita.kukovic(at)guest.arnes.si,Šolski center Slovenske Konjice – Zreče

e-Gradivo Matematika - priprava na maturo: http://www.promedia-sp.com/Matematika/;predmeti: Matura SŠ, matematika, marko.persin(at)cdi.univerzum.si,CDI Univerzum

E-gradiva za predmet kemija v 1.letniku gimnazije: www.minet.si/egradiva;predmeti: 1. letnik, kemija, gimnazija, nzakrajsek(at)minet.si,MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

Priprava e-gradiv za predmet: Gospodarjenje z odpadki,višješolskega programa Varstvo okolja in komunala: www.iam.si/egradiva;predmeti: 1. letnik višje šole za Varstvo okolja in komunalo Predmet:Gospodarjenje z odpadki, nzakrajsek(at)minet.si,MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

Priprava e-gradiv za predmet: Organizacija in vodenjemedijske produkcije, višješolskega programa Medijska produkcija: www.iam.si/egradiva;predmet: 1. letnik, Organizacija in vodenje medijske produkcije, Višješolskiprogram, Medijska produkcija, sreco.zakrajsek(at)iam.si,Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

Priprava e-gradiv za predmet: Fotografija in računalniškagrafika, višješolskega programa Medijska produkcija: www.minet.si/egradiva;predmet: 1. letnik, fotografija in računalniška grafika, Višješolski program,Medijska produkcija, sreco.zakrajsek(at)iam.si,Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

E-gradivo "Davki": http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0;predmeti: 2. letnik višješolskega študijskega programa EKONOMIST, tadej(at)inter-es.si,
Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.

Igraje z Jelko - 2.del: http://jelka.nevron.si/;vzgojno področje: NARAVA (VRTEC), nada.verbic(at)vrtec-jelka.si,Vrtec Jelka Ljubljana

Igraje z Jelko - 3.del: http://jelka.nevron.si/;vzgojno področje: DRUŽBA (VRTEC), nada.verbic(at)vrtec-jelka.si,Vrtec Jelka Ljubljana

Rea: http://kora.scv.si- povezava 'Spletna učilnica', predmet: 6., 7., 8. in 9. razred devetletka,geografija, 1., 2. in3. razred OŠ SPO, milan.copot(at)siol.net,Osnovna šola Nazarje

Olimp: http://kora.scv.si- povezava 'Spletna učilnica'; predmet: 4., 5. razred devetletke, angleščina,4. letnik SŠ, angleščina, Modul M6 Proizvodnja in prenos električne energije(Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI), Modul M6 Izdelava električnih inkomunikacijskih inštalacij (Elektrotehnik, Elektrikar, Tehnik računalništva,Tehnik elektronskih komunikacij), Modul M7 Načrtovanje električnih inštalacij(Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI), Modul M8 Pogonska tehnika (Elektrotehnik)podobna snov tudi v: Modul M5 Elektromotorni pogoni in regulacije(Elektrotehnik PTI) in podobna snov tudi v: Modul M7:Priklopi električnihmotorjev (Elektrikar), Modul M19 Pridobivanje in pretvarjanje električneenergije (Elektrotehnik) podobna snov tudi v: Modul M11 Pridobivanje inpretvarjanje električne energije (Elektrotehnik PTI), Modul M10 Delovanjeelektroenergetskih sistemov (Elektrotehnik, Elektrikar), simon.muha(at)guest.arnes.si,Šolski center Velenje

Afrodita: http://kora.scv.si- povezava 'Spletna učilnica', predmeti: 2. letnik Ekonomska gimnazija(informatika), 2. letnik Ekonomski tehnik (informatika), ekonomski tehnik SSI(poslovna informatika), ekonomski tehnik PTI (informatika), 1. letnik, višjašola informatika, programiranje I, 2. letnik, višja šola informatika,programiranje II,  VSŠ – informatika 1. letnik OPS1 (operacijski sistemi),Modul OIM5, Napredna uporaba podatkovnih baz, Tehnik računalništva, Modul M17,oprema za multimedijsko tehniko, elektrotehnik, tehnik računalništva,elektrotehnik, PTI Oprema za multimedijsko tehniko (Elektrotehnik, Tehnikračunalništva, Elektrotehnik PTI), 1. in 2. letnik SSI slovenščina, 2. letnikgimn. Slovenščina, 7. razred OŠ SLO, 2. in 5. razred OŠPP, SLO, simon.muha(at)guest.arnes.si,Šolski center Velenje

Biologija kot znanost in veda: http://www.svarog.si/biologija/;predmet: biologija, 8. razred, gregor.godec(at)svarog.org,Svarog Miklavž na Dravskem polju

Zgodovina od leta 1815 do konca 20.stoletja: http://www.svarog.si/zgodovina/3/,predmet: zgodovina, 3. in4. letnik (gimnazija), gregor.godec(at)svarog.org,Svarog Miklavž na Dravskem polju

E-kemija: Kemija, www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija;predmeti: Kemija, 8., 9. razred OŠ, kemija - 9.razred IP,  Kemija zagimnazije - 1., 2., 3. letnik, Izbirne vsebine (35 ur), 3. letnik Naravoslovje,6., 7.razred metka.vrtacnik(at)guest.arnes.si,Univerza v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta)

Glasba v 8. razredu: http://www.e-sola.mladinska.com/course/view.php?id=5;predmet: GVZ, 8. razred devetletke, metka.pusenjak(at)mkz.si,Mladinska Knjiga Založba

UMETNOST BESEDE - Virtualni svet književnosti: http://www.e-sola.mladinska.com/course/view.php?id=6;predmet: slovenski jezik, 1. letnik gimnazije, alenka.mohar(at)mkz.si,Mladinska Knjiga Založba

Aktivno učenje matematike v obliki učnih listov inresnično interaktivnih kvizov: http://am.fmf.uni-lj.si, predmet: 1., 2., 3. in 4. letnik gimnazije,matematika, matija.lokar(at)fmf.uni-lj.si,Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Kako poučevati začetni tečaj programskega jezika -sklop interativnih gradiv: http://up.fmf.uni-lj.si,predmeti: računalništvo, Tehniške gimnazije - 3. letnik, Programiranje, Višjastrokovna šola, smer Informatika, 1.in 2. letnik, iztok.kavkler(at)fmf.uni-lj.si,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Kompetenčno zasnovana e-gradiva za višješolskeštudijske programe: http://www.sc-nm.com/e-gradivo/prvi.html; predmeti:računalništvo in informatika RAI (Višješolski študijski programi: Elektronika,Rudarstvo in geotehnologija Oblikovanje materialov, Mehatronika, Lesarstvo,Informatika, Fotografija ...), 1. letnik, Tehnologija, višješolski študijskiprogram Strojništvo, 2. letnik, marjana.sporar(at)guest.arnes.si,Šolski center Novo mesto

Vedež - E-gradivo za spoznavanje okolja v 3. razredudevetletne OŠ: http://vedez.dzs.si/so3;predmeti: 3. razred devetletke spoznavanje okolja, peter.novoselec(at)dzs.si,DZS, založništvo in trgovina d.d.

Računalniškopoučevanje teorije glasbe na začetni stopnji: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/;predmeti: glasbena vzgoja, 3., 5.in 9. razred devetletke, leon.stefanija(at)ff.uni-lj.si,Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana