//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Uporaba IKT Natisni

Sodoben pouk ob uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije

Družba prihodnosti je informacijska družba, je družba znanja. Minilo je preko trideset let, ko smo s prvimi mikroračunalniki Spectrum (se jih še kdo od od staršev spominja?) pogumno vstopili v dobo informatike. Čas je pokazal, da je bila naša usmeritev pravilna.

Z uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije se spreminja narava učno‑vzgojnega procesa. Učitelji so dobili v roke orodje, s katerim lahko učijo drugače, bolj kvalitetno in pokažejo učencem stvari, ki jih prej ni bilo mogoče pokazati.

Sledimo trendom in uvajamo računalnike v učilnice, saj je šola v celoti omrežena in je mogoče v svetovni splet vstopati od koderkoli. Vsaka učilnica je opremljena z vsaj enim računalnikom. Računalniška oprema sama po sebi še ne pomeni bolj učinkovitega pouka, zato polagamo veliko pozornost tudi na informacijsko opismenjevanje strokovnih delavcev.