//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Dokumenti in obrazci Natisni

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.

NAČRT INTEGRITETE

Letni delovni načrt 2018/19

Poročilo o življenju in delu šole 2017/18

Seznam potrebščin za šolsko leto 2018/19 za vse razrede + Podružnična šola Lokev

naknadne informacije za 4. razrede

Informator 2018/19

Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec

Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID

Govorilne ure 2018/19

Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)

Hišni red - posodobljen

Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka od pouka

Pravila šolskega reda

Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole 2018/19

Vzgojni načrt - posodobljen

Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga.


Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, vloga za dodelitev statusa športnika potrdilo kluba

Podaljšano bivanje - Dovoljenje strašev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB

Učbeniški sklad  in  Delovni zvezki za šolsko leto 2018/19

Obrazci za šolsko prehrano:
1. prijava na šolsko prehrano 2. preklic prijave na šolsko prehrano 3. občasna prijava na šolsko prehrano 4. dietna prehrana

Zakon o šolski prehrani
Pravila o šolski prehrani

Načrt integritete

 Če vaš računalniški sistem ne prepozna formata PDF, lahko s spletnih strani proizvajalca ADOBE prenesete bralnik Acrobat Reader.

Logotip