//--> //--> -->
Javno naročilo za opremo knjižnice Natisni
petek, 23 maj 2008

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana objavlja:  

javno naročilo za dobavo opreme za šolsko knjižnico.

I. Namen razpisa:

Šola objavlja javno naročilo z namenom opremiti šolsko knjižnico z opremo za 25.000 kosov sposojevalnega gradiva.

II. Predmet poziva:

Predmet poziva je oprema šolske knjižnice, ki vsebuje vsaj tisto opremo, ki je navedena v seznamu razpisne dokumentacije.

III. Ocenjena vrednost del:

Naročnik ocenjuje celotna dela v višini 30.000 €.
 

IV. Navodila za oddajo prijav:

Navodila (ta) za oddajo prijav in obrazec za pripravo prijav so objavljeni na naslovu http://os.sezana.net/ področje »novice in obvestila/javna naročila«.
 

V. Roki in naslov za oddajo prijav:

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 2. junija 2008 do 12. ure

Šola mora prijave prejeti na predpisanem obrazcu v zgoraj navedenem roku v tajništvu na naslov: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana (na kuverti mora biti označba »NE odpiraj –prijava na razpis: oprema šolska knjižnica, oznaka JN-3/2008«).

Javnega odpiranja prijav ne bo.
 

VI. Ogled:

Zaželjen je ogled prostorov po predhodnem dogovoru.


VI. Izbor izvajalca:

Naročnik bo izmed pravilnih in pravočasno prispelih prijav izbral najcenejšo ponudbo.

 

VI. Vprašanja:

Vprašanja v zvezi s tem javnim naročilom lahko zastavite na naslovu E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


Pripravil: Dalibor Čotar
Odgovorna oseba: Zmago BARIČ, ravnatelj 

Priloga: