//--> //--> -->
Javno naročilo za izvedbo senčenja okenskih površin Natisni
ponedeljek, 17 marec 2008

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana objavlja:  

javni razpis za izvedbo
senčenja okenskih površinz zunanjimi žaluzijami.

I. Namen razpisa:

Šola objavlja javni razpis, na podlagi katerega bo izvedeno senčenje južnih sten matične stavbe osnovne šole - okenskih površin -  z zunanjimi žaluzijami.

II. Predmet poziva:

Predmet poziva so robustne rešitve (burja) senčenja okenskih površin v izmeri približno 350 m2. Okna so aluminijasta, v približni izmeri:

  • 8m (d) x 3m (v) v učilnicah in
  • 4m (d) x 3m (v) v kabinetih.

Prijavitelji lahko prijavijo:

  • že razvite in preizkušene rešitve, ki imajo ustrezno funkcionalnost. Širina lamel mora biti najmanj 65 mm. 

Šola ne bo upoštevala rešitev, ki so v fazi načrtovanja in/ali fazi razvoja.
 

III. Ocenjena vrednost del:

Naročnik ocenjuje celotna dela v višini 17.000 €.
 

IV. Navodila za oddajo prijav:

Navodila (ta) za oddajo prijav in obrazec za pripravo prijav so objavljeni na naslovu http://os.sezana.net/ področje »novice in obvestila/javna naročila«.
 

V. Roki in naslov za oddajo prijav:

Rok za oddajo prijav je četrtek, 27. marec 2008 do 12. ure

Šola mora prijave prejeti na predpisanem obrazcu v zgoraj navedenem roku v tajništvu na naslov: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana (na kuverti mora biti označba »NE odpiraj –prijava na razpis, oznaka JN-1/2008«).

Javnega odpiranja prijav ne bo.
 

VI. Ogled:

Zaželjen je ogled objekta po predhodnem dogovoru.


VI. Izbor izvajalca:

Naročnik bo izmed pravilnih in pravočasno prispelih prijav izbral najcenejšo ponudbo.

 

VI. Vprašanja:

Vprašanja v zvezi s tem javnim naročilom lahko zastavite na naslovu E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .  


Pripravil: Dalibor Čotar
Odgovorna oseba: Zmago BARIČ, ravnatelj 

Prilogi:

 


Javno naročilo je zaključeno.