//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Obvestilo za devetošolce in starše Natisni
četrtek, 14 junij 2018

Spoštovani starši devetošolcev in učenci,

bliža se konec šolskega leta in vpis na srednje šole. V zvezi s tem, bi vam radi podali še nekaj informacij ( kliknite "več")

  • Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo je objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis. Seznam visi tudi na oglasni deski šole.
  • Prijavljeni kandidati - učenci morajo posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma od 19. do 22. junija. Učenci, ki bodo izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 29. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni.
  • Učenci, ki bodo imeli popravne izpite, naj izbrano srednjo šolo o tem obvestijo. Če šola nima omejitve, se bodo lahko vpisali po uspešno opravljenih popravnih izpitih. Če na izbrani šoli ne bodo izpolnjevali pogojev, se bodo morali vpisati na šolo, kjer so še prosta mesta. Pogoj za vpis na srednjo šolo je končana OŠ (torej uspešno opravljeni vsi popravni izpiti).
  • Na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje boste dobili informacije v zvezi s  štipendiranjem. Predvidoma do konca meseca junija 2018 bo na spletni strani sklada objavljen tudi:  Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.
    Razpis je namenjen novim vlagateljem, ki se prvič prijavljajo za dodelitev štipendije ter tistim Zoisovim štipendistom, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta, lepe počitnice in vse dobro na vaši nadaljnji poti v življenju.

 

Karmen Tavčar in Meta Pavletič P.

Šolski svetovalni delavki