//--> //--> -->
OBJEM - bralna pismenost Natisni
ponedeljek, 18 september 2017

Državni projekt BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE

V evropski raziskavi iz leta 2010, v katero je bila vključena tudi Slovenija, se je pokazalo, da so učenci v slovenskih šolah slabše bralno pismeni.

Ker smo raven bralne pismenosti tudi na naši šoli prepoznali kot težavo, smo že v lanskem šolskem letu bralnemu razumevanju posvetili dejavnosti šolskega projekta, letos pa smo se odzvali povabilu Zavoda RS za šolstvo in se vključili v vsedržavni projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Projekt, ki bo zajel otroke skozi vsa starostna obdobja, tj.od vrtca do konca srednje šole, naj bi po enotnih kriterijih najprej ugotavljal obstoječe stanje, potem pa razvil in preizkusil učinkovite pedagoške pristope vključno z didaktičnimi pripomočki in gradivi za dvig bralne pismenosti po celotni vertikali. Poleg motivacije za branje in vključevanja bralno učnih strategij bo v projektu posebej izpostavljena vedno večja vloga šolske knjižnice in pa skrb za učence, ki jim je slovenščina drugi jezik.

Projekt, v katerega je vključenih 59 izobraževalnih ustanov, bo trajal 6 let in je del nacionalne strategije za dvig bralne pismenosti.