//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
"CONA ZAUPANJA" Natisni
petek, 30 september 2016

V naslednjem tednu  bo pred šolskimi vhodi označena "CONA ZAUPANJA".
Označeno  bo torej, od kod naprej gredo učenci v šolske prostore sami. 

Pred vhodnimi vrati na razredni in predmetni stopnji , to je na obeh vhodih namenjenih učencem, bo z rumeno črto na tleh  označeno, kje se starši od otroka poslovijo.
Otrokova skrb in odgovornost  je, da se od tam naprej samostojno in odgovorno pripravi za šolsko delo. Na vhodnih vratih bo visel  tudi plakat, ki bo označeval vstop v »cono zaupanja« oziroma opozarjal starše, da v šolske prostore vstopajo otroci sami.

Službeni vhod pri parku je namenjen delavcem  šole, staršem pa samo v primeru, kadar so namenjeni v pisarne (šolska svetovalna služba, tajništvo, pomočnici ravnateljice, ravnateljica, zbornica…). Učencem službeni vhod ni namenjen.

 

Zgoraj navedeno velja za vse učence šole in njihove starše, razen za:

  • učence 1. razreda, ki jih starši pospremijo do učilnic
  • učence 2. razreda v mesecu septembru, saj se na nov režim in na novo postavljena pravila šele navajajo učence priseljence oziroma učence, ki so se preselili in se na naši šoli šolajo prvo leto
  • učence, ki odhajajo iz podaljšanega bivanja, ki naj upoštevajo dogovor z učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja.

delavci šole