//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
VEZI MED LJUDMI – DOBRODELNI PROJEKT ŠOLE Natisni
ponedeljek, 03 september 2007

V šolskem letu 2007/08 smo na šoli izvajali projekt na temo dobrodelnosti – Vezi med ljudmi.

Zaradi naraščajoče odtujenosti, vse večje krize vrednot in pomanjkanja čuta za sočloveka v sodobni družbi smo se odločili za korak k družbi po meri človeka.

Preko celega šolskega leta smo posebno pozornost posvečali učni pomoči učno šibkejšim učencem, učencem s posebnimi potrebami, učencem tujcem, osamljenim učencem …

Ostale dejavnosti pa smo načrtovali po mesecih.

Izhajali smo iz bližnjega okolja, npr.: mala dobra dela v oddelku, na šoli, nato pa smo dejavnosti razširili navzven, npr.: obiski in delavnice s starejšimi občani v domu upokojencev, pomoč starejšim na domu …

Tako smo v septembru uspešno zaključili zbiranje sredstev za učenko 8. razreda in ji s tem pomagali v težkih življenjskih okoliščinah. Z več kot dvema tonama zbranega papirja smo prispevali denar v fundacijo Pismo srca.

Naša osrednja načrtovana naloga je bila organizacija dobrodelne prireditve Evro za šolo v naravi. Izvedli smo 29. novembra v sežanski športni hali.

Na prireditvi so se predstavili naši učenci z glasbenim, plesnim, pevskim in športnim programom. Prireditev sta popestrila izjemna gosta, vrhunska športnika, Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek.

Na prireditvi smo zbirali prostovoljne prispevke. Svoja donatorska sredstva pa so nam javno izročili tudi predstavniki občine in posameznih gospodarskih organizacij.

Dobljena sredstva smo namenili regresiranju šole v naravi tistim učencem, ki jim starši zaradi neugodnih socialnih razmerah le-te ne morejo omogočiti.

Dejavnosti smo  v mesecu decembru nadaljevali z organizacijo šolskega dobrodelnega novoletnega sejma, s katerim smo dopolnili tradicionalni božično-novoletni koncert naših glasbenikov in pevcev.

Na sejmu so bili naprodaj različni okrasni in uporabni predmeti, ki jih učenci ročno izdelali. Zbrani denar prodanih izdelkov smo namenili šoli v Železnikih. Sredstva za šolo v Železnikih smo povečali tudi z dobrodelnim šolskim plesom s simbolično vstopnino in namenskimi zbiralnimi akcijami v januarju.

V okviru projekta želimo doseči, da bi učenci spoznali tudi različne dobrodelne organizacije: Rdeči križ, Karitas, Unicef, Lions Leo, club, Rotary club … Njihovi predstavniki so nas obiskali v februarju.

Projekt smo tradicionalno zaključili v marcu z  družinskim pohodom Sklenimo vezi. Z njim smo se povezali učenci, starši in učitelji.

Na slovensko-italijanski meji smo se srečali z učenci in učitelji slovenskih šol z Trebč in s tem tudi simbolično obeležili padec meje.

Udeleženci pohoda so prejeli zgibanko, v kateri je predstavljeno celoletno delo projekta.

 O zbranih sredstvih smo javnost obveščali ob zaključki vsake dobrodelne dejavnosti.

Letošnje šolsko leto je na naši šoli dišalo po dobrih delih, plemenitili smo naša srca in se zavedali, da en sam odstotek pomoči zaleže več kot sto odstotkov sočutja.

Projektna skupina