//--> //--> -->
Podaljšano bivanje Natisni
četrtek, 10 oktober 2013

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka


ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA:

Vsaka dejavnost traja 50 minut.

 • Kosilo,
 • sprostitvena dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

 

Pravila

PRI KOSILU

·        Pred kosilom si umijemo roke.

·        V koloni upoštevamo pravilo nedotikanja in smo tiho.

·        Jemo v tišini.

·        Hrano jemo s priborom.

·        Za mizo počakamo učence, ki še jedo.

·        Iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V GARDEROBI

·        V garderobah se preobuvamo.

·        Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.

·        Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.

·        Ko je športni dan ali druge dopoldanske aktivnosti mora imeti učenec s seboj peresnico, copate in zvezek za podaljšano bivanje.

NA IGRIŠČU

·        Na igrišče hodimo v koloni.

·        Pazimo na lastno varnost.

·        Upoštevamo cestno prometna pravila.

·        Zadržujemo se na igralni površini.

·        Upoštevamo navodila učitelja.

·        Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.

·        Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.

·        Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko lastnino.

 

POTEK DELA od 11.30 do 16.30 (kliknite)

HIŠNI RED podaljšanega bivanja:

 • Pravilo NEDOTIKANJA
 • Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.
 • Ne vstopajte sami v prazne učilnice.
 • Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.
 • Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
 • Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.
 • V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.
 • Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.
 • Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

POMEMBNE INFORMACIJE:

 • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.
 • V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.
 •       Varstvo od 15.40 do 16.30 je v dežurni učilnici št. 10; št. telefona dežurne učilnice je: 031 302 880

 • Učiteljem pisno sporočite s kom in kdaj bo vaš otrok odhajal iz podaljšanega bivanja (pooblastila). Obrazci so objavljeni na spletni strani in oglasni deski. Enako velja za interesne dejavnosti. Vsaka sprememba bo veljavna le z vašim pisnim dovoljenjem.
 • Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica) na blagajni šole (ga. Mateja Jankovič  tel. št. 05/7311888).
 • Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato učenci v tem času ne odhajajo domov.
 • Predčasen odhod otroka iz podaljšanega bivanja je možen le v primeru, da ima učenec/ka to zabeleženo v informatorju in podpisano s strani staršev.
 • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.
 • Govorilne ure učiteljev PB