//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Zapisniki
Zapisnik sveta šole in sveta staršev z dne 5.10.2009 Natisni
ponedeljek, 12 oktober 2009

 

 

4. seje sveta šole z dne 5. 10. 2009. Svet se je sestal na skupni seji s svetom staršev ob 16.30 v zbornici OŠ Srečka Kosovela Sežana. Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.

 

Opravičeno odsotni člani sveta šole:

- Patricija Kavčič

 

Dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole in zapisnika prejšnje seje sveta staršev
  2. Predlog finančnega načrta šole za dodelitev sredstev s strani Občine Sežana za leto 2010
  3. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole
  4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2009/10
  5. Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku
  6. Predlog ravnateljice za razpis volitev za dopolnitev članov sveta šole z dvema predstavnikoma zavoda
  7. Vprašanja in predlogi delegatov

 


Preberite več...
 
1. seja sveta staršev z dne 23.3.2009 Natisni
petek, 27 marec 2009

Svet staršev se je sestal v zbornici šole osnovne šole Srečka Kosovela ob 16.30 in sprejel poslovnik sveta staršev. Seje sveta staršev se je po 1. točki dnevnega reda udeležila tudi vabljena ravnateljica šole, ga. Jadranka Mihalič. 

Sejo sveta staršev je vodil predsednik sveta staršev Ljubo Mijatović.

Zapisnik seje sveta.

 
Zapisnik seje sveta šole z dne 5. marec 2009 Natisni
četrtek, 19 marec 2009

Zapisnik 2. seje sveta šole z dne 5. 3. 2009. Svet se je sestal ob 16.30 v zbornici OŠ Srečka Kosovela
Sežana. Sejo sveta je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.

Zapisnik se nahaja tukaj.

 
Zapisnik sveta šole 27. 08. 2008 Natisni
četrtek, 28 avgust 2008

Z A P I S N I K

seje sveta šole z dne, 27. 8. 2008. Svet se je sestal v zbornici šole ob 17. uri.

Sejo je vodila ga. Karmen Tavčar, predsednica sveta, ki je predlagala DNEVNI RED, kot so ga delegati prejeli po pošti.

Preberite več...
 
Seja sveta šole - 14.5.2008 Natisni
ponedeljek, 19 maj 2008

Zapisnik seje sveta šole z dne, 14. 5. 2008.

Preberite več...
 
<< Začni < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

Rezultati 1 - 9 od 10